Vragen over de Beverwijkse Brandweer 24 oktober 2016

brandweer-korpsschild-mwmAan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake problematiek Beverwijkse brandweer.

Beverwijk, 24 oktober 2016

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

De brandweer Kennemerland heeft in 2013 een dekkingsplan opgesteld om inzicht te krijgen in de repressieve brandweerzorg die in Kennemerland wordt geboden. Het plan van de regio Kennemerland houdt rekening met een DAG- en een ANW-bezetting (avond/nacht/weekend) van de brandweerkazerne. De DAG – bezetting is van toepassing op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07.30 uur tot 17.00 uur. Alle daarbuiten vallende dagen en tijden, inclusief nationaal erkende feestdagen, vallen in de ANW-bezetting.
Bijzonder voor de gemeente Beverwijk geldt dat op zaterdagen (09.00 – 17.00) en zondagen (12.00 – 17.00) op de brandweerpost Beverwijk – Oost een dagdienstbezetting aanwezig is en de brandweerpost Beverwijk – West gesloten is. Hierdoor neemt tijdens deze uren de mate van dekking in Beverwijk toe en wordt deze vergelijkbaar met de dagsituatie. Uit cijfers blijkt dat door deze bemensing gemiddeld met 1 minuut en 40 seconden kan worden uitgerukt. Naar verluid betaalt de gemeente Beverwijk de VRK voor deze betere dekking.
Het komt steeds vaker voor dat de Beverwijkse brandweer wordt gealarmeerd voor een calamiteit buiten de gemeente. Is er vervolgens een brandweermelding in de eigen gemeente dan zal een korps uit een aangrenzende gemeente worden ingezet. Gevolg daarvan is een langere opkomst- en aanrijtijd. Een recent voorbeeld van zo’n situatie is dat de brandweer van Beverwijk in Velsen-Noord stond en het korps van Heemskerk naar een brandgerucht op de Acacialaan moest rijden. Uit cijfers blijkt dat de brandweer van Heemskerk, bestaande uit vrijwilligers die eerst van huis moeten komen, gemiddeld met 4 minuten en 7 seconden uitrukken.
De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft vernomen dat de VRK het inzetgebied voor de brandweer Beverwijk wil verruimen. De VRK wil dat het korps onder meer als eerste voertuig gaat uitrukken naar het duingebied van Heemskerk, het gebied rondom zwembad de Waterakkers in Heemskerk en de Kleis in Uitgeest.

Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkeling.

De bezetting van de brandweerpost is tenslotte aanwezig om objecten in Beverwijk binnen een normtijd te kunnen bereiken. Die normtijd gaat in gevaar komen als men van een andere brandweerpost in een naburige gemeente moet uitrukken vanwege een inzet van de Beverwijkse post in Heemskerk of Uitgeest. Daarbij komt dat de gemeente betaalt voor een betere dekking in Beverwijk zelf en niet voor dekking in Heemskerk en Uitgeest.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft daarom de navolgende vragen:

Klopt het dat de gemeente de VRK betaalt voor deze dagdienstbezetting in het weekend?

Is het juist dat het inzetgebied van Brandweerpost – Oost Beverwijk wordt verruimd naar o.a. het duingebied van Heemskerk (tegen Castricum aan), het gebied rondom zwembad de Waterakkers in Heemskerk en de Kleis in Uitgeest?

Waarom is gekozen voor deze verruiming van het inzetgebied?

Als dit met de aanrijtijd te maken heeft, hoe is dit dan berekend?

Komt hierdoor de opkomst- en aanrijtijd voor calamiteiten in Beverwijk in gevaar?

Geldt de verruiming van het inzetgebied 24 uur per dag 7 dagen per week?

In de avond- en nachturen zijn de opkomsttijden hoger.
Zijn de normtijden dan ook nog haalbaar?
Waar blijkt dit uit?

Is de extra bezetting in de weekeinden nog steeds nodig?
En zo ja Waarom?

Wat vindt het College van bovenstaand verhaal?

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk

Carli Bilars- Don
fractievoorzitter