Artikel 15 van de verordening op de raadscommissie 2016: Problematiek Beverwijkse brandweer vervolg op de vragen 2 januari 2017

brandweer-korpsschild-mwmArtikel 15 van de verordening op de raadscommissie 2016

Beverwijk 2 januari 2017

Onderwerp: Problematiek Beverwijkse brandweer

Naar aanleiding van onze vragen, ex artikel 41 van het reglement van orde inzake de problematiek Beverwijkse brandweer, d.d. 24 oktober 2016, en het antwoord van het college en de VRK op deze vragen hebben wij o.a. gesprekken gevoerd met betrokkenen binnen de brandweer Kennemerland.

De fractie van Gemeentebelangen had verwacht dat vraag 1: “Klopt het dat de gemeente de VRK betaalt voor deze dagdienstbezetting in het weekend?”, met een simpel ja of nee zou worden beantwoord. Het tegendeel is echter waar. Door de regels heen lezen wij in het antwoord : ja, er wordt betaald voor een dagdienstbezetting in het weekend, maar niet meer zoveel als rond het jaar 2000. Bezuinigingen hebben het budget voor de brandweerzorg omlaag gebracht. Naar aanleiding van onze bovengenoemde gesprekken blijkt, dat Beverwijk betaalt voor het extra kazerneren. Tevens antwoordt de VRK in deze vraag dat er in 2008 geen specifieke bestuursafspraken zijn gemaakt over de dagdienstbezetting in het weekend. In het repressief dekkingsplan uit 2013 wordt gewoon vermeld dat er bezetting is, zodat de mate van dekking in Beverwijk toeneemt en vergelijkbaar wordt met de dagsituatie.

Graag willen wij weten hoeveel hiervoor betaald wordt?
en
Welke bestuursafspraken zijn er dan wel gemaakt?

De VRK antwoordt op vraag 2: “Is het juist dat het inzetgebied van Brandweerpost – Oost Beverwijk wordt verruimd naar o.a. het duingebied van Heemskerk (tegen Castricum aan), het gebied rondom zwembad de Waterakkers in Heemskerk en de Kleis in Uitgeest?”, dat de Kleis in Uitgeest niet sneller door Beverwijk aangereden kan worden. Het College, dat zich kan vinden in de antwoorden van de VRK, wijst in hun antwoord naar een bijgevoegde presentatie als waardevolle aanvulling. In deze presentatie is echter overduidelijk te zien dat de Kleis wel degelijk door Beverwijk als snelste kan worden aangereden. Op deze vraag ontbreekt het antwoord over het Heemskerkse duingebied tot aan Castricum.

Graag willen wij weten hoe het nu werkelijk geregeld is

De fractie van Gemeentebelangen is het met uw stelling eens dat de burger recht heeft op de snelst mogelijke hulp en dat daarmee het dichtstbijzijnde voertuig uitrukt. In antwoord op vraag 3: “Waarom is gekozen voor deze verruiming van het inzetgebied?”, zegt de VRK, dat Beverwijk daarom deels uitrukt naar omliggende gemeenten, zeker op de momenten dat er bezetting op post Oost aanwezig is.

Betalen de omliggende gemeenten mee aan de extra bezetting van post Oost in Beverwijk?

Tijdens de gesprekken met betrokkenen die onze fractie voerde werd duidelijk, dat de software waarmee de VRK de aanrijtijd berekent fouten bevat. Naast specifieke oplossingen zoals busbanen en calamiteiten-doorsteken om de aanrijtijd te verkorten berekende de software door de fout ook belemmerende situaties, waardoor de aanrijtijd juist toenam. Voorbeeld is een route over de krappe Sint Aagtendijk. Een brandweerwagen past daar maar nauwelijks op.

Is deze fout in de software bekend bij de VRK?
en
Hoe betrouwbaar zijn de berekeningen?

Gemeentebelangen maakt zich nog steeds ernstige zorgen over de vragen die wij gesteld hebben en uw antwoorden op de vragen 5, 6 & 7: “Komt hierdoor de opkomst- en aanrijtijd voor calamiteiten in Beverwijk in gevaar?

Geldt de verruiming van het inzetgebied 24 uur per dag 7 dagen per week?,
In de avond- en nachturen zijn de opkomsttijden hoger. Zijn de normtijden dan ook nog haalbaar?, “Waar blijkt dit uit?

De VRK zegt, dat door het werken met operationele grenzen betere opkomsttijden worden geleverd en dat sinds de vaststelling van het dekkingsplan 2013 de twee brandweerposten in Beverwijk sneller zijn gaan uitrukken. Onze fractie is van mening dat vooral het laatste jaar daar verandering in is gekomen, mede door de afschaffing van de piketregeling van de vrijwilligers. Waar in de bijgevoegde presentatie nog gesproken wordt van ca. 45 actieve brandweervrijwilligers is ons verteld, dat er tussen de 12 en 16 vrijwilligers, door allerlei omstandigheden, daadwerkelijk per week inzetbaar zijn. Van deze groep mensen is dan allerminst zeker of ze daadwerkelijk opkomen bij een alarmering.
Tijdens de uren dat post Oost bezet is worden de opkomst- en aanrijtijden gehaald, maar zodra de ANW-uren ingaan en de vrijwilligers van huis moeten komen beginnen de problemen.

19 november is het voorgekomen, dat bij een alarmering (volgens het principe dichtstbijzijnde brandweerauto wordt gealarmeerd) zowel post Oost als post West zijn gealarmeerd. Van deze twee alarmeringen (om 1:59 uur en 4:02 uur) is bekend, dat op post Oost geen (voldoende) personeel opkwam. Op post West kwam wel voldoende personeel en daarom rukte men daar vandaan uit. Beide keren werd de wettelijke aanrijtijd niet gehaald.

18 november werd post West gealarmeerd voor een reanimatie op de Doornenburg in Heemskerk (dichtstbijzijnde brandweerauto). Omdat er geen (voldoende) personeel beschikbaar was is post Oost 5 minuten na de West-alarmering gaan rijden.Tijdens het aanrijden werd doorgegeven dat ze niet meer nodig waren.

24 november zijn de brandweerauto’s van post Oost en post West niet volledig bemand uitgerukt. De ene brandweerauto reed met 4 man en de andere met 3. Op de plaats van het incident werden de twee teams samengevoegd tot 1. In het Besluit Veiligheidsregio’s zijn de normtijden van een tankautospuit vastgelegd. Deze brandweereenheid mag alleen uitrukken indien hier voldoende personeel (6 personen) beschikbaar voor is.
In de nacht van 10 op 11 september 2016 woedde er een brand tegen de gevel van een woning aan de Spinsteen. Een schutting en tuinmeubilair stonden in de brand. Op post Oost (alarmering om 04:46 uur) kwam niet voldoende personeel op om een tankautospuit te bemannen. Het wel opgekomen personeel is vervolgens naar post West (extra gealarmeerd om 04:52 uur i.v.m. te weinig personeel) gereden om daar samen met het daar opgekomen personeel een tankautospuit te bemannen. Door adequaat optreden van snel ter plaatse gekomen politie en ambulance is erger voorkomen, omdat zij de brand met een tuinslang hebben geblust. De brandweer kwam uiteindelijk , een kwartier na de eerste melding, om 05:01 uur ter plaatse.

Hoe kijkt de VRK en het college naar deze schokkende feiten?

Namens de fractie van Gemeentebelangen

J.A.L. (Co) Backer
raadslid Gemeentebelangen Beverwijk