Co Backer beëdigd als steunfractielid

Co Backer is weer onverwachts teruggekeerd in de politiek. Hij heeft op donderdag 30 januari 2020 de eed afgelegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Beverwijk. Fractievoorzitter Carli Bilars memoreerde dat ze zeer blij is om hem weer in de fractie te mogen ontmoeten, eigenlijk is hij nooit weggeweest. Ook burgemeester Smit wenste hem enorm veel succes, wijsheid en plezier toe in het gemeentebestuur van Beverwijk, waar hij uiteraard geen onbekende is, maar dit wel weer een nieuwe start is. De bekende politicus was 12 jaar gemeenteraadslid. Nu zit Carli Bilars in deze raadsperiode alleen in de gemeenteraad. Zij werd ondersteund door René van Zutphen die zijn taak heeft neergelegd. Co Backer zal tot de volgende verkiezingen de plaats als steunfractielid innemen, omdat er anders een moeilijk werkbare situatie voor Gemeentebelangen Beverwijk zou ontstaan.

Op de foto de felicitatie van burgemeester Smit