Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake opvang dakloos stel. 1 mei 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

Het college heeft het voornemen om op de groenstrook nabij de Lau Mazirelstraat een caravan te plaatsen met een schutting. Tevens zal er een ECO-toilet geplaatst worden.
In een persverklaring van 20 april 2017 stelt u onder andere:

Citaat; “De reguliere daklozenopvang in Haarlem is op dit moment niet haalbaar voor betrokkenen. De afgelopen maanden hebben betrokkenen tijdelijk gewoond in een sloopwoning in een buurgemeente. Het wonen in de sloopwoning ging redelijk”, einde citaat. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de volgende vragen:

Het wonen in de sloopwoning ging redelijk. Kan men dit nader uitleggen? Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Hebben de twee voor overlast gezorgd? Welke overlast?
Waarom is de reguliere daklozenopvang in Haarlem op dit moment niet haalbaar voor betrokkenen?

Citaat; ”Door het plaatsen van een schutting proberen we overlast zo veel als mogelijk is te voorkomen. Ook houden we samen met hulpverleners, handhaving en politie de omgeving goed in de gaten. Juist om overlast te voorkomen danwel te stoppen”, einde citaat.

Door een schutting te plaatsen probeert de gemeente zoveel als mogelijk overlast te voorkomen. Welke overlast verwacht de gemeente?

De gemeente Beverwijk heeft ongeveer 70 omwonenden van de groenstrook nabij de Lau Mazirelstraat geïnformeerd over haar voornemen tijdelijk een caravan te plaatsen voor twee daklozen, aldus het persbericht.
Is het college het met ons eens dat de communicatie en het informeren naar de bewoners van amateuristisch niveau is en u daardoor heeft gezorgd dat er grote onrust is ontstaan onder de bewoners van de buurt?

Er is een caravan van het merk Elddis WL-77-FY aangeschaft. In de krant van zaterdag staat te lezen dat ‘het nog niet wil zeggen dat de caravan er ook komt’.

Waarom is de caravan al wel gekocht?
Hoeveel heeft het college betaald voor deze caravan?
Wat zijn de totaal kosten om de nodige voorzieningen te treffen op de groenstrook nabij de Lau Mazirelstraat?

Het begeleiden en handhaven van deze daklozen vergt inzet van diverse maatschappelijke organisaties. Ook het ambtelijk apparaat van de gemeente Beverwijk zal hieraan bijdragen.

Kunt u ongeveer een indicatie geven wat de kosten zijn voor handhaving, hulpverlening en ambtelijke ondersteuning?
Uit welke voorziening wordt dit alles betaald?

Met vriendelijke groet,

Co Backer
raadslid