Schriftelijke vragen aan het college betreffende het voegwerk aan de Wijkertoren 18 september 2018

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake onderhoud van de Wijkertoren en in het bijzonder het voegen (zie foto’s).

Beverwijk, 18 september 2018

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden. Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

De Wijkertoren, zoals de toren genoemd wordt, is een overblijfsel van het voorlaatste kerkgebouw, dat verder vrijwel geheel verwoest werd. Hij was van verre al te zien, zodat ook de schippers op het Wijkermeer de klok konden gebruiken. Na een grote brand in 1912, waarbij het bovenste deel van de toren verwoest werd, werd de toren herbouwd. Ook vandaag de dag is de toren nog te zien vanuit de wijde omgeving en is hij kenmerkend voor de skyline van Beverwijk.

Nu de steigers en de afdekdoeken verwijderd zijn heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk moeten constateren dat er een Wijkertoren tevoorschijn is gekomen waar je echt niet vrolijk van wordt, en nu drukken wij ons zeer netjes uit. Door het niet volledig voegen van de Wijkertoren heeft hij een uitstraling gekregen van een toren met een uitslag die lijkt op Vitiligoplekken (pigmentplekken). De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk is dan ook zeer verontwaardigd dat het college van Beverwijk, die verantwoordelijk is voor deze toren, de toren een uitstraling heeft gegeven die onze Beverwijkse Wijkertoren onwaardig is.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft dan ook de volgende vragen:

  • Heeft u voldaan aan de wetgeving die in de Erfgoedwet staat (de Monumentenwet is overgegaan naar de Erfgoedwet). In deze wet zijn onder de definities, de aanwijzing, de bescherming, de financiële bepalingen en het toezicht en de handhaving opgenomen.
  • Is er tijdens deze werkzaamheden nog toezicht gehouden op deze werkzaamheden
  • Waarom heeft u gekozen voor dit “pleisterwerk”.
  • Heeft u zich gerealiseerd wat dit voor consequenties zou kunnen hebben voor de Wijkertoren en haar uitstraling
  • Is het college het met de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk eens dat de uitstraling van de Wijkertoren, die kenmerkend genoemd wordt als “skyline van Beverwijk”, door deze werkzaamheden wel een hele andere lading heeft gekregen

Hoogachtend

Carli Bilars – Don Fractievoorzitter Gemeentebelangen Beverwijk