Einde Tata Steel?

Tata Steel IJmuiden wordt niet overgenomen door het Zweedse Svenskt Stål AB omdat men het te duur vindt om onze “broodheer” te vergroenen. Ook kan dit Zweedse bedrijf Tata Steel niet op de gewenste manier afstemmen op hun duurzaamheidsstrategie. Men is in rep en roer door deze mededeling maar het is toch te begrijpen dat dit staalbedrijf uit Zweden de handdoek in de ring gooit. Ondanks de ruim 300 miljoen euro die Tata Steel wil uittrekken voor het beperken van de overlast zoekt men weer naar “argumenten” om dit bedrijf te elimineren, waarbij de (import) Wijk aan Zeers voorop op de milieubarricade staan. Dorpsbewoners doen een oproep aan Provinciale Staten om de Kooksfabriek 2 zo snel mogelijk te sluiten. Het plan van aanpak van gedeputeerde Jeroen Olthof voor aanscherping van de vergunningen van Tata Steel vindt men ook onvoldoende. Omwonenden klaagden herhaaldelijk over lawaaioverlast, waardoor ze ’s nachts regelmatig werden gestoord in hun nachtrust. De Omgevingsdienst is enkele keren gaan meten in lawaaiige nachten, maar kon geen hevige overtredingen constateren. Toch vindt de dienst het noodzakelijk om het dorp beter te beschermen tegen het schrootlawaai. Ook voor de behandeling van het schroot overdag zijn de regels aangescherpt, en er zijn regels gesteld aan de verspreiding van stof door het schroot. Maar er is weer een nieuwe milieustichting met de naam Frisse Wind Nu opgericht en die willen ook de vervuiling van Tata Steel aanpakken. De stichting is het initiatief van Wijk aan Zeese moeders die zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen, die onder de rook- en stofwolken van de staalfabriek opgroeien. Die het ook ’bizar’ vinden dat de staalfabriek midden in dichtbevolkt gebied en een kwetsbaar Natura 2000-gebied staat. Dames, op 22 januari 1924 werd Hoogoven 1 aangestoken en het eerste ijzer geproduceerd. Maar toen u hier kwam wonen wist u dus wat u te wachten stond. Het meest bizarre is dat een aantal inwoners van Wijk aan Zee bij de Beverwijkse politie aangifte heeft gedaan tegen Tata Steel. Ze zijn de milieuvervuiling zat. Zij eisen dat de politie de staalgigant strafrechtelijk vervolgt. Wat denkt u, hebben de Zweden gelijk?

Co Backer

Steunfractielid